Olnispagården

 

  Observera att denna hemsida enbart beskriver den gamla Olnispagården. Om ni går till olnispasidan.se får ni informatin om Bystugan och dess servering,   Hembygdsföreningen och kommande händelser på Olnispagården.

Olnispa


Olnispagården är en av äldsta gårdarna i Västerdalarna. Den har funnits på samma plats så långt tillbaks i tiden

som vi kan spåra den. Det betyder början av 1500-talet. Hur länge den funnits före detta vet vi inte eftersom det

saknas dokumentation. Sedan början av 1500-talet har den ägts av samma släkt i 13 generationer, fram till 1945

när den siste boende, Olnispa Johanna Hansson, lämnade gården för ett modernare boende. Eftersom hon inte

hade några arvingar kom gården i kommunens ägo och sedan till Transtrands Jordägande Sockenmän. 1947 fick Transtrands Hembygdsförening i uppdrag att förvalta gården för deras räkning. Namnet Olnispagården är en sammandragning av Ola Nils Pers gård. Gårdarna fick oftast namn efter någon av de personer som bott där.


Gården är typisk för Västerdalarna med ett kringbyggt gårdstun och alla nödvändiga hus som behövdes för

boskapsskötsel och självhushåll som var det vanliga i trakten före skogsbrukets och industrialismens ankomst. Bostadshuset är en parstuga och sedan finns ladugård, stall, kornlada, foderlada, matbod, härbre och vedbod. Till

gården hör också en smedja som oftast stod en bit ifrån de övriga byggnaderna på grund av brandfaran.

Placeringen av gården är också typisk, för den skulle helst ligga nära älven. I forna tider fanns inga vägar i

dagens mening utan det var en stig genom skogen. I stället var älven viktig som kommunikationsled, både

sommar och vinter. Detta kan man se av de båtar som byggdes i Lima och Transtrand. Relativt långa och smala, kanotformade med spetsig för och akter, gjorda för en, två eller tre roddare. Genom sin utformning var de

mycket lättrodda och snabba.


Gården är unik genom att den är så gammal och har legat på samma ursprungliga plats hela tiden. Därför har den blivit förklarad ett Kulturhistoriskt Minnesmärke och står i dag under Länsstyrelsens tillsyn. I dag fungerar den  även som bygdemuseum mcd bevarande av de gamla bruksföremål som användes i gångna tider och visar i en autentisk miljö hur folk levde och försörjde sig för flera hundra år sedan.


Läs mera om byggnader och byggnadssätt i övre Västerdalarna under Timmerhus 1-3 på denna hemsida!

I

Allt material på denna websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Webkontakt Lars-Erik Nerback 070-6736873. E-mail lnerback@hotmail.com.